Katechumenat

Opiekunami Katechumenatu są o. Paulin Maria i o. Nikodem

Spotkania Katechumenatu odbywają się w czwartki o godzinie 19.00

Spotkania dla klasy 8 prowadzi o. Nikodem

Spotkania dla klasy 7 prowadzi o. Paulin Maria