Pielgrzymka do Fatimy

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym
parafialna pielgrzymka do Fatimy została przełożona na przyszły rok.

Nowy termin podamy w późniejszym czasie.