Pokój i Dobro!

Drodzy Parafianie i Goście!

Maryja jest najpiękniejszym kwiatem, jaki zakwitł ze stworzenia, „różą”, która ukazała się w pełni czasu, gdy Bóg, posyłając swego Syna, obdarzył świat nową wiosną. Dziękujemy za Waszą troskę o sprawy naszego kościoła, za przynoszone kwiaty i za składane ofiary. Życząc spokojnej niedzieli wypraszamy dla Was obfitego błogosławieństwa Bożego.

Franciszkanie