Katechumenat

Opiekunem Katechumenatu jest  o. Nikodem

Spotkania Katechumenatu odbywają się w czwartki o godzinie 19.00.