Klasztor

Klasztor Franciszkanów pw. Matki Bożej Dobrej Rady
Pl. Franciszkański 1
57-300 Kłodzko
t: (+48) 74 86 72 830
f: (+48) 74 86 71 076
email: klasztor@franciszkanie-klodzko.com