Warunki przyjęcia do ZakonuPo rozeznaniu swojego powołania, zgłaszając się powinieneś posiadać (SG 91; por. KPK 642):

 • Właściwą intencję i wolną wolę;
 • Predyspozycje duchowe, umysłowe i społeczne;
 • Dobre zdrowie fizyczne i psychiczne;
 • Odpowiednią dojrzałość osobową;
 • ;tosowną formację intelektualną lub zawodową.

Jeśli jesteś jeszcze niezdecydowany, może pomoże ci tekst pod tytułem: Z pamiętnika nowicjusza. Zachęcamy do lektury.

Więcej informacji na temat życia zakonnego i pomoc w rozpoznaniu swojego powołania uzyskasz, kontaktując się z duszpasterstwem powołaniowym.

Potrzebne dokumenty dla kandydatów pragnących rozpocząć życie zakonne (SP96):

 1. Pisemna prośba o przyjęcie do zakonu (podanie wzór);
 2. Własnoręcznie napisany życiorys;
 3. Świadectwo chrztu i bierzmowania z adnotacją o stanie wolnym;
 4. Świadectwo moralności wystawione przez księdza proboszcza (formularz);
 5. Ostatnie świadectwo szkolne;
 6. Karta zdrowia dla kandydatów na studia wyższe w zakonie (formularz);
 7. Karta zdrowia dla kandydatów na braci zakonnych (formularz);
 8. Świadectwo dobrego stanu uzębienia;
 9. Dwa zdjęcia legitymacyjne;
 10. Oświadczenie o nieposiadaniu długów i zobowiązań (wzór);
 11. Kwestionariusz osobowy (formularz).

Dokumenty adresowane do Ministra Prowincjalnego należy składać do końca sierpnia. Po złożeniu dokumentów, w określonym przez prowincjała terminie odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.


Jeśli rozpoznałeś swoje powołanie i pragniesz pójść za głosem Chrystusa wołającego
Cię po imieniu w duchu św. Franciszka, skontaktuj się z nami.