Marianki

Wspólnota Dzieci Maryi gromadzi dziewczęta, które żyją duchem maryjnym i szerzą cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstała pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830 roku, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu.

Dzieci Maryi, bo tak jest oficjalna nazwa wspólnoty, zostały zatwierdzone przez papieża Piusa IX dnia 20 czerwca 1847 roku. Stowarzyszenie Dzieci Maryi osiąga swój cel poprzez korzystanie z takich środków jak: przeżywanie Eucharystii, kontemplację osoby Maryi, naśladowanie Maryi i praktykowanie Jej cnót, rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: „Wszyscy, którzy nosić go będą otrzymają wiele łask”, poznawanie historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure i symboliki Cudownego Medalika. Hasłem Stowarzyszenia są słowa: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Dzieci Maryi idąc za wezwaniem Matki Bożej wypowiadają tę modlitwę jak najczęściej. Zawołaniem Dzieci Maryi są słowa: „Cześć Maryi” odp.: „Cześć i Chwała”. Znakiem rozpoznawczym jest medal Niepokalanej objawiony św. Katarzynie Laboure. Stowarzyszenia zawsze noszą na szyi medalik. 

W naszej parafii marianki noszą medalik na wstążkach w trzech kolorach zależnie od wieku – różowy (klasa II-IV szkoły podstawowej), zielony (klasa V-VII szkoły podstawowej), niebieski (od klasyVIII).

Obecnie do grupy Dzieci Maryi należy 15 dziewcząt, ale mamy nadzieję, że liczba ta znacznie się zwiększy. W każdą niedzielę, Nabożeństwa Fatimskie, majowe, różańcowe oraz w święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia służymy ze sztandarami przy głównym ołtarzu. Najważniejszym dniem każdej z nas jest 8 grudnia – święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu uroczyście przyjmowane są nowe dzieci do naszej wspólnoty, które składają przyrzeczenia wiernej służby Niepokalanej, a pozostałe dziewczęta odnawiają swoje przyrzeczenia.

W imieniu nas wszystkich serdecznie zapraszamy nowe dziewczyny, aby dołączyły do naszej wspólnoty! 
Opiekunami Dzieci Maryi są s. Jolanta i o. Nikodem.

 Obowiązki Dziecka Maryi:

  • Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej.
  • Bierze czynny udział w Eucharystii.
  • Czci Niepokalaną i pragnie ją naśladować.
  • Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
  • Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Marianek.
  • Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.
  • Dba o religijną atmosferę w rodzinie.
  • Jest wzorem ucznia.
  • Śpieszy bliźnim z pomocą.
  • Jest apostołem wśród otoczenia.