Pogrzeb katolicki

W sprawie pogrzebu kierujemy się do Kancelarii Parafialnej, która jest czynna w poniedziałek o godz. 19.00-20.00, w środę od 10.00-11.00 i czwartek od 16.00-17.00. Poza tymi godzinami prosimy dzwonić na furtę klasztorną.


Dokumenty potrzebne przy załatwianiu Pogrzebu Katolickiego:


1. O śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy.

2. Rodzina powinna zadbać o to, aby chory  pojednał  się z Bogiem przed śmiercią – nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę, bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba.

3. By przyjąć pogrzeb wymagany jest akt zgonu z USC (po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii akt zgonu jest oddawany).

4. Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)

Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za osobę Zmarłą. Dzięki naszej modlitwie nasi Bliscy Zmarli dostępują radości nieba.

Katechizm naszego Kościoła uczy nas, że: „w śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem”.

Oznacza to, że śmierć nie jest absolutnym końcem ludzkiego życia. Może być traktowana najwyżej jako kres jednego z jego etapów, na podobieństwo narodzin człowieka, będących zakończeniem życia płodowego, a zarazem – początkiem istnienia poza łonem matki. Raz zaistniałe życie człowieka nigdy nie zostanie unicestwione, chociaż podlega różnym przemianom.

Jest o tym mocno przekonany Kościół, który modli się: „albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” (Prefacja o zmarłych).

Z tak silną wiarą winniśmy przeżywać każdy chrześcijański pogrzeb, osoby nam bliskiej czy znanej.

Msze św. pogrzebowe w naszej parafii sprawowane są o godz. 8.30 bądź 9.30.

 
Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna (por. 2Mch 12,43-45)