Msza Święta i modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie

Informacje:

Kiedy bierzesz udział we Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie, najpierw dobrze się do niej przygotuj.


Postaraj się spełniać następujące czynności:

 • Spowiedź najlepiej dzień przed planowanym uczestnictwem we Mszy św. Nie zajmiesz wówczas kolejki tym, którzy są po raz pierwszy na takiej Mszy św. oraz tym, którzy nie mogli wcześniej skorzystać ze spowiedzi św. Ty wtedy bez żadnych przeszkód będziesz mógł wsłuchać się w głoszone Słowo. Ono też uzdrawia. W czasie spowiedzi zwróć uwagę na brak przebaczenia, na nienawiść, również na tę nienawiść bierną, kiedy nie rozmawiasz z osobą lub kiedy trudno ci jest w rozmowie z innymi powiedzieć coś dobrego o niej. Zwróć uwagę również na urazę, która być może jest obecna w twoim sercu. Tego wszystkiego trzeba się trwale pozbyć, by doświadczyć uzdrowienia.
 • Przebacz (postaraj się przebaczyć wszystkim, którzy cię skrzywdzili lub nadal krzywdę. Pomódl się za nich. Poproś również dla nich o uzdrowienie i przebaczenie i potrzebne łaski.) W Ewangelii  czytamy, że moc wychodziła od Jezusa i uzdrawiała wszystkich. Ta moc to Duch Święty, Osobowa Miłość. Jeżeli ludzkie serce jest zamknięte na miłość do drugiego człowieka, jest też zamknięte na uzdrowienie, bo to, co je uzdrawia, to Duch Święty, Osobowa Miłość. By doświadczyć uzdrowienia, trzeba przebaczyć, jest to warunek niezbędny.
  Wszystko, o co poprosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. (Mk 11,24-25).
 • Poczytaj kilka fragmentów o uzdrowieniu z Pisma św.
 • Zaufaj Bożemu Miłosierdziu. Moc wiary jest ogromna. Jezus często zwracał na nią uwagę, uzależniał od wiary uzdrowienie. Dlatego często pytał chorych: Czy wierzysz, że ja mogę to uczynić? (por.Mt 9,28) lub : Według wiary waszej niech wam się stanie (Mt 9,29).
  Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: ,,Wyrwij się z korzeniem i przesadź w morze, a byłaby wam posłuszna” (Łk 17, 23)
 • Swoją modlitwę o uzdrowienie zanurz w modlitwie trędowatego: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić (por.Mt 8,2). Zaufaj Bożej woli względem ciebie.
 • W czasie Mszy św. skup się na słuchaniu Słowa Bożego oraz na całej liturgii  Mszy św. gdyż ona jest uzdrowieniem.
 • W Komunii Św. powiedz Jezusowi o tym, jak bardzo Go kochasz (wyznawaj swoją miłość do Jezusa, nie myśl o sobie, ani o swoich problemach, myśl o Nim, a On będzie myślał o tobie. Pamiętaj – to Jezus jest najważniejszy, a nie twoje problemy).
 • W czasie adoracji patrz na Jezusa i ufaj Jemu, gdyż On patrzy na ciebie, a jego Miłość Cię uzdrawia (Jezus Eucharystyczny to Uzdrawiająca Miłość).

Daty najbliższych Mszy Świętych: