Peregrynacja relikwii Krzyża Świętego i kamienia z Golgoty

Wiernych, którzy pragną włączyć się w parafialną, wielkopostną peregrynację relikwii Krzyża Świętego i przyjąć Je do swojego domu, prosimy o zapisanie swoich danych na formularzu wyłożonym na balaskach obok gazetki i rozważań biblijnych. Pragniemy, aby był to nasz wspólny parafialny czyn pokutny, a także rodzinny akt wynagrodzenia Bogu naszą gorącą miłością i nabożną modlitwą za swoje winy i za grzechy świata.

Porządek przekazania i przyjęcia relikwii:
1. W dniu przyjęcia Relikwii uczestniczymy w Mszy Świętej wieczornej o godzinie 18:30 (dotyczy również Mszy Świętej sobotniej i niedzielnej 19.00).
2. Na koniec Mszy Świętej następuje uroczyste przejęcie Relikwii od kapłana.
3. Razem z Relikwiami Rodzina przejmuje: a) Modlitewnik b) futerał ochronny na Relikwie. Do zakrystii udajemy się po Mszy Świętej, aby zabrać ww. przedmioty oraz aby podać dane kontaktowe do Rodziny (telefon, adres).
4. Relikwie przenosimy z kościoła do domu, jak również z domu do kościoła w futerale ochronnym, chroniąc ją tym samym przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
5. Relikwie przenosimy z domu do Kościoła następnego dnia przed Mszą Świętą wieczorną (przed godziną 18:30) i ustawiamy je na ołtarzu. Modlitewnik i futerał ochronny odnosimy do zakrystii.
6. W dniu przekazania Relikwii uczestniczymy wraz z rodziną i sąsiadami w Mszy Świętej wieczornej o godzinie 18:30.