Skład personalny

Poniżej podajemy skład personalny klasztoru.
Istnieje możliwość kontaktu z wybranymi Współbraćmi.
W tym celu należy wybrać nr telefonu do klasztoru (74 867-28-30), a następnie tonowo numer, który nas interesuje (jest podany w nawiasie przy poszczególnych osobach lub skorzystać z innej formy dostępnej przy nazwisku (e-mail, nr tel. komórkowego)


Wspólnotę klasztoru stanowią:

o. Leonard Marian Deja – (w. 12), Gwardian, mgr teologii, tel. kom. 694-086-907; o.leonarddeja@gmail.com

o. Emilian Piotr Gołąbek – (w. 79), Wikariusz domu, Proboszcz, prof. WSD, misjonarz ludowy, dr teologii (katechetyki); oemilian@poczta.onet.pl

br. Damian Piotr Mucha – (w. 34), jubilat

br. Brunon Czesław Filip – (w. 32), rekonwalescent; filipofm@op.pl

o. Jerzy Kwiatkowski – prof. WSD, dr prawa kanonicznego.

o. Bernard Knieć – (w. 18), dyskret, duszpasterz, ojciec duchowny postulantów; bernard.kniec@poczta.onet.pl

o. Edward Adam Krawczyński – kapelan Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji.

br. Juliusz Marian Reiman – (w. 11), furtian, tel. kom. 574-946-536

o. Sergiusz Ryszard Janik – kapelan Sióstr Franciszkanek Szpitalnych w Ołdrzychowicach Kłodzkich; tel. 74 868-96-24; fsrjanik@hotmail.com

o. Nikodem Lach – (w. 35), Wikariusz parafialny, magister teologii; nikodemofm89@wp.pl

br. Ananiasz Marek Hanula – (w. 39), zakrystian; ananiasz87ofm@gmail.com

o. Sławomir Klim – Duszpasterz, przewodnik po ziemi Świętej

o. Melchior Adamus – Duszpasterz parafialny, dr. Teologii duchowej

br. Michał Dariusz Guzek


Do rodziny zakonnej należy:

o. Rafał Bernard Segiet – Togo