Skład personalny

Poniżej podajemy skład personalny klasztoru.
Istnieje możliwość kontaktu z wybranymi Współbraćmi.
W tym celu należy wybrać nr telefonu do klasztoru (74 867-28-30), a następnie tonowo numer, który nas interesuje (jest podany w nawiasie przy poszczególnych osobach lub skorzystać z innej formy dostępnej przy nazwisku (e-mail, nr tel. komórkowego)

Wspólnotę klasztoru stanowią:

o. Leonard Marian Deja – (w.12), Gwardian, mgr teologii, tel. kom. 694-086-907; o.leonarddeja@gmail.com
o. Emilian Piotr Gołąbek –(w.79), Wikariusz domu, Proboszcz, prof. WSD, misjonarz ludowy, dr teologii (katechetyki); oemilian@poczta.onet.pl
br. Damian Piotr Mucha – (w.34), jubilat
br. Brunon Czesław Filip – (w.32), rekonwalescent; filipofm@op.pl
o. Jerzy Kwiatkowski – prof. WSD, dr prawa kanonicznego.
o. Bernard Knieć – (w.18), dyskret, duszpasterz, ojciec duchowny postulantów; bernard.kniec@poczta.onet.pl
o. Edward Adam Krawczyński – kapelan Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji.
br. Juliusz Marian Reiman – (w.11), furtian, tel. kom. 574-946-536
o. Cherubin Krystian Żyłka – (w.30), duszpasterz, misjonarz ludowy; cherubinofm@poczta.onet.pl
o. Sergiusz Ryszard Janik – kapelan Sióstr Franciszkanek Szpitalnych w Ołdrzychowicach Kłodzkich; tel. 74 868-96-24; fsrjanik@hotmail.com
o. Kacper Mariusz Nowakowski (w.36), magister postulantów, ekonom domu, duszpasterz, mgr teologii; kacperofm@tlen.pl
o. Paulin Maria Adamowski – (w.58), dyskret, katecheta, wicemagister postulantów, lic. teologii (moralnej), tel. kom. 793-430-907; paulin-maria@libero.it
o. Nikodem Lach – (w.35), Wikariusz parafialny, magister teologii; nikodemofm89@wp.pl
br. Ananiasz Marek Hanula– (w.39), zakrystian; ananiasz87ofm@gmail.com
br. Michał Dariusz Guzek
fr. diak. Natanael Andrzej Wacławik -(w.) diakon, kucharz; natanaelofm@interia.pl


Do rodziny zakonnej należy
o. Rafał Bernard Segiet – Togo

Postulanci