I Komunia św. 2023r.

Garść niezbędnych informacji:

1. Termin I Komunii – 21 maja 2023r. godz. 10.00.
2. Najbliższe spotkanie – 2 i 23 luty 2023r. po mszy św. o godz. 12.00.
3. Terminy spowiedzi św. – 15 kwietnia 2023r. godz. 10.00; 20 maja 2024r. godz. 10.00.
4. Przypominamy o dostarczeniu metryk chrztu dziecka do pani katechetki Marioli Rabiej.
5. Dzieci z poza parafii – potrzebna jest zgoda proboszcza z parafii pochodzenia na przygotowanie do Komunii Św. w naszej franciszkańskiej parafii.
6. Kalendarz modlitw – według ustaleń z p. katechetką Mariolą Rabiej: kontakt mariolarab1970@wp.pl;
7. We własnym zakresie rodzice kupują dzieciom:
     – różaniec
     – medalik
     – świecę (może być świeca ze chrztu).