Wyższe Seminarium Duchowne

Al. Jan Kasprowicza 26; 51-161 WROCŁAW 8
tel. 71 32 73 410
Rektor: wsdant@op.pl
Biblioteka: bfwroclaw@wp.pl
Fanpage WSD: www.facebook.com/seminariumfranciszkanow

Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych ANTONIANUM we Wrocławiu jest prowincjalnym centrum studiów. Tu formują się i kształcą bracia o ślubach czasowych, którzy zmierzają do posługi lektora i akolity, a następnie do święceń diakonatu i prezbiteratu (kapłaństwa).

Patronem uczelni jest św. Antoni z Padwy pierwszy mistrz w szkole franciszkańskiej.