Postulat

diecezja opolska, województwo opolskie
Klasztor Franciszkanów pw. św. Franciszka z Asyżu
Postulat
Borki Wielkie, ul. Ojca Alarda 3
46–300 Olesno
tel. 34 359 60 11

Postulat franciszkański to pierwszy krok w stronę życia zakonnego. Trwa jeden rok. Pozwala przekonać się o słuszności rozpoczęcia naśladowania Jezusa Chrystusa według sposobu życia św. Franciszka z Asyżu i odpowiednio przygotować się do nowicjatu. Cel ten realizowany jest przez formację ludzką, duchową, wspólnotowo-zakonną i intelektualną.

Każdy ma swoje wizje i wyobrażenia na temat życia zakonnego. Jedne są bardzo barwne, wręcz „filmowe”, inne może bliższe temu, jak jest w rzeczywistości. Możliwość konfrontacji własnej wizji życia zakonnego z tym jak naprawdę, otrzymuje się właśnie w postulacie – zaraz po przekroczeniu klasztornej furty…

Postulat jest pierwszym etapem formacji w Zakonie Braci Mniejszych i trwa przez rok. Daje możliwość przekonania się o słuszności swojej decyzji. Jest to czas pogłębiania życia duchowego, relacji z innymi, bliższego poznania siebie – wszystko to, by odpowiednio przygotować się na okres nowicjatu i dalsze etapy formacji. W postulacie nie składamy żadnych ślubów zakonnych, ale raczej przygotowujemy się do nich. Jest to czas przypatrywania się, obserwacji siebie, wspólnoty, ale i zapatrzenia w Boga. W tym czasie, jeszcze bez habitu, wchodzimy w rytm życia klasztornego, poznajemy porządek dnia, modlitw brewiarzowych i zasady kierujące życiem konwentu.

Odpowiedzialnym za formację osób, które przychodzą do postulatu, jest ojciec Magister. To głównie on wprowadza nas w życie franciszkańskie. Przykładem i radą służą również bracia i ojcowie z całej wspólnoty zakonnej. Młody człowiek widząc ich życie, dostrzega wzorce godne naśladowania.

Dzień w postulacie rozpoczynamy o godzinie 5:30, pół godziny później trwają już modlitwy poranne i jutrznia, następnie w planie dnia jest Eucharystia, która stanowi centrum każdego dnia. Dzień kończymy kompletą o 21:00, a kładziemy się zwykle już o 22:00.

Program dnia jest tak ułożony, aby był czas zarówno na modlitwy, jak i na wykłady oraz pracę. Przedmioty wykładane w postulacie mają na celu przygotowanie do studiów filozoficzno-teologicznych i poszerzenie wiedzy chrześcijańskiej. Poznajemy bliżej postać naszego Ojca – św. Franciszka, by móc wcielać w życie jego ideały – służy temu przedmiot zwany franciszkanizmem. Ponadto uczymy się języka angielskiego, mamy lekcje śpiewu. W pracy nie ograniczamy się jedynie do tego, co trzeba zrobić wokół naszego klasztoru, ponieważ życie jest o wiele bogatsze i jesteśmy otwarci na różne inne posługi. W tym wszystkim chcemy kierować się służbą drugiemu człowiekowi.

Postulat prowincji św. Jadwigi znajduje się w Kłodzku. Dogodne położenie pozwala, by odbywać piesze wędrówki górskie, na które również znajdujemy czas na tym etapie formacji. Spotkanie i dostrzeżenie Boga w naturze, wędrując górskim szlakiem, może bardzo ubogacić.

Boże Narodzenie, czy okres Zmartwychwstania Pańskiego, postulanci spędzają w domach rodzinnych. Jest też czas na urlop wakacyjny.

Rozwojowi ducha pomaga stały spowiednik, którym jest ojciec duchowny, przydzielony specjalnie do wspólnoty postulanckiej. Troszczy się o formację, służy radą, rozmową i głosi postulantom wykłady ascetyczne raz w tygodniu. Raz w miesiącu odbywa się dzień skupienia.

To, co się zaczyna w postulacie będzie promieniować na całe życie franciszkańskie. Jest to początek drogi, jakże ważny i dlatego też potrzebne jest dobre wykorzystanie tego czasu, jaki jest dany osobie wstępującej w szeregi Braci Mniejszych. Już wówczas uczymy się bycia autentycznymi świadkami Chrystusa.