Grupy parafialne

KOMUNIKAT ŚWIDNICKIEJ KURII BISKUPIEJ o zwołaniu I Synodu Diecezji Świdnickiej

Zgodnie z zapowiedzią przekazaną w I Niedzielę Adwentu 2023 r., Świdnicka Kuria Biskupia informuje, że jutro, tj. w dniu 25 marca br., w 20. rocznicę inauguracji diecezji świdnickiej, zostanie ogłoszony dekret o zwołaniu I Synodu Diecezji Świdnickiej. Tym samym rozpocznie się ważny etap w historii naszej diecezji.

Przekazując tę informację zachęcamy do modlitwy w intencji Synodu, by to wydarzenie było okazją do otwarcia się wszystkich diecezjan na dary Ducha Świętego i pomogło jeszcze owocniej podejmować działania duszpasterskie we wspólnocie diecezjalnej.

Świdnica, 22 marca 2024 r.

  bp Adam Bałabuch

Wikariusz Generalny