Aktualności

Pokój i dobro

Drodzy Parafianie i Goście!

Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i wielu łask w nowym tygodniu. Serdecznie dziękujemy za dar modlitwy, ofiarowane do ołtarza kwiaty, składane ofiary i życzliwą współpracę.

Franciszkanie