Aktualności

Pokój i dobro

Drodzy Parafianie i Goście

Znajdźmy czas na kontemplowanie męki Pańskiej. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapalił Bóg, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Wspieramy Was wszystkich naszą codzienną modlitwą. Niech Pan Was obdarzy pokojem.