Aktualności

Pokój i dobro

Drodzy Parafianie i Goście!

Bóg ofiarowuje nam swój czas. Niech Adwent będzie dla nas czasem czuwania by być gotowym na przyjście Pana. Serdecznie dziękujemy za modlitwę, życzliwość i ofiarność. Na rozpoczynający się tydzień niech Pan Was obdarzy pokojem.

 

franciszkanie