Aktualności

Pokój i dobro

Drodzy Parafianie i Goście

Pan Bóg, nie zrażając się naszą słabością i grzesznością, każdego dnia potwierdza swoją czułą i troskliwą miłość ku nam. Ofiarujmy Chrystusowi swój czas i serce w świętym czasie Wielkiego Postu. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże.